Mindfullness

Mindfullness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress.

 

Det enkla i livet tycks vara det riktigt svåra, paradoxalt nog.

Att leva här och nu, att lyssna till sig själv, till kroppens signaler

och vara lyhörd för sina behov - det är kunskaper var och en är

född med. Ändå är det många som idag lever i ett ständigt planerande inför framtiden eller som jagas av tankarna från det förflutna. Men när att göra listorna tar över, när malande tankar hindrar oss från att vara närvarande, riskerar vi att förlora det viktigaste på vägen den chans vi har att både uppleva och påverka nuet./Ola Schenström